Sobota V tygodnia Okresu Wielkanocnego – mowa nienawiści

J 15,18-21
Przekład: 

18 Skoro świat was nienawidzi, poznajecie, że mnie pierwej od was znienawidził jest.

19 Jeżeli ze świata bylibyście, świat to, co jego własne, kochałby; że zaś ze świata nie jesteście, ale ja wybrałem was ze świata, dlatego nienawidzi was świat.

20 Wspominajcie mowę, którą ja powiedziałem wam: Nie jest sługa większy od pana swojego. Skoro mnie ścigali, i was ścigać będą; skoro na mowę moją baczyli, i na waszą baczyć będą.

21 Ale to wszystko uczynią wam przez imię moje, bo nie znają Tego, który mnie posłał.

Uwagi: 

18 „Poznajecie” (ginoskete) – tę samą formę można również zinterpretować jako tryb rozkazujący: „poznawajcie”.

„Pierwej” (proton) – staropolski przekład podkreśla, że przysłówek ten pochodzi od liczebnika „pierwszy” (protos), wyrażającego pierwszeństwo Pana Jezusa.

19 „Kochałby” (an filei) – czasownik fileo określa także relację przyjaźni (filia) : „świat byłby waszym przyjacielem”.

20 „Wspominajcie” (mnemoneuete) – tę samą formę można zinterpretować jako tryb oznajmujący: „pomnicie”, „wspominacie”. Chodzi tutaj jednak nie o „wspominki”, lecz o przywoływanie i ożywianie pamięcią „mowy”, czyli, w greckim oryginale, logosu (zob. J 1,1!).

„Ścigali” (edioksan) oraz „baczyli” (eteresan) – obydwa czasowniki można także interpretować pozytywnie, co nasuwa na myśl ambiwalentny stosunek Heroda do Jana Chrzciciela (Mk 6,20), prześladowanie uczniów Jezusa jest bowiem wyrazem faktu, że ich świadectwo nie jest światu obojętne.