sobota XII tygodnia w ciągu roku – sługa sług pogan

Mt 8,5-17
Przekład: 

5 Skoro zaś wszedł On do Kafarnaum, podszedł do Niego setnik, prosząc Go 6 i mówiąc:

„Panie, sługa mój powalony został jest w domu, sparaliżowany, strasznie torturowany!”

7 I mówi mu:

„Ja, przyszedłszy, usłużę mu”.

8 I rozsądziwszy, setnik rzekł:

„Panie, nie jestem dostateczny, abyś pod mój wszedł dach, lecz jedynie powiedz Logosem i uleczony będzie sługa mój.

9 I bowiem ja człowiek jestem pod władzą, mający pod sobą żołnierzy. I mówię temu: Idź!  – i idzie, i innemu: Przyjdź!  – i przychodzi, i słudze mojemu: Uczyń to!  – i czyni”.

10 Usłyszawszy zaś Jezus, zadziwił się i powiedział dołączającym do [Jego] drogi:

„Amen mówię wam, u nikogo tak wielkiej wiary w Izraelu nie znalazłem!

11 Mówię zaś wam, że wielu ze wschodu i z zachodu przybędzie, i spoczną z Abrahamem i Izaakiem, i Jakubem, w Królestwie Niebios. 12 Synowie zaś Królestwa zostaną wyrzuceni w ciemność, która na zewnątrz; tam będzie zawodzenie i zgrzytanie zębów”.

13 I powiedział Jezus setnikowi:

„Idź, jako uwierzyłeś niech ci się stanie!”

I uzdrowiony został sługa jego w godzinie owej.

14 I przyszedłszy Jezus do domu Piotra, zobaczył teściową jego powaloną i gorączkującą.

15 I dotknął jej ręki, i opuściła ją gorączka, i została podniesiona, i służyła Mu.

16 Kiedy zaś stał się wieczór, przynosili Mu opętanych wielu. I wyrzucał duchy Logosem, i wszystkich źle się mających uleczył, 17 aby spełniło się, co rzeczone przez Izajasza proroka mówiącego: On słabości nasze wziął i choroby uniósł.

Uwagi: 

Opis uzdrowienia sługi setnika został już przełożony i skomentowany w przekazach Ewangelii Łukaszowej oraz Janowej.

5 „Setnik” (hekatontarchos) – dosłownie „władający setką”, od słowa arche.

„Prosząc” (parakalon) – również „wzywając”, a dosłownie etymologicznie „przywołując”.

6 „Powalony został jest” (bebletai) – dosłownie „rzucony”. Polski przekład „został jest” z dodatkowym czasownikiem posiłkowym jest próbą oddania znaczenia greckiego czasu gramatycznego perfectum.

7 „Usłużę” (therapeuso) – również „uzdrowię”.

8 „Dostateczny” (hikanos) – dosłownie „dosięgający” skąd pochodzi znaczenie „wystarczający”.

11 „Spoczną” (anaklithesontai) – zasiądą, w pozycji półleżącej, na uczcie.