sobota XXVII tygodnia w ciągu roku – posłuszeństwo w rodzinie

Łk 11,27-28
Przekład: 

27 Stało się zaś w mówieniu Jego tych rzeczy, że podniósłszy głos jakaś kobieta z tłumu powiedziała Mu:

„Szczęśliwe łono, co Cię nosiło, i piersi, które ssałeś!”

28 On zaś powiedział:

„Zaiste szczęśliwi słuchający Logosu Boga i [Jego] strzegący!”

Uwagi: 

27 „W mówieniu” (en to legein) – przekład możliwie dosłowny, w oryginale bezokolicznik czasownika legein został urzeczownikowiony przez rodzajnik to. Ten semityzm można też przełożyć polskim zdaniem czasowym bądź przyczynowym („kiedy mówił”, „skoro mówił”). Czasownik legein swoim rdzeniem lg nawiązuje natomiast do pojawiającego się w wersecie 28 logosu.

28 „Zaiste” (menoun) – wyraża raczej kontynuację myśli aniżeli jej przeciweństwo – wzmacniałoby to interpretację zaproponowaną w komentarzu do powiązanych z dzisiejszym czytaniem wersetów Łk 8,19-21.