sobota XXVII tygodnia w ciągu roku – posłuszeństwo w rodzinie

Łk 11,27-28
Przekład: 

27 Stało się zaś w mówieniu Jego tych rzeczy, że, podniósłszy głos, jakaś kobieta z tłumu powiedziała Jemu:

„Szczęśliwe łono, co Cię nosiło, i piersi, które ssałeś!”

28 On zaś powiedział:

„Zaiste szczęśliwi słuchający Logosu Boga i [Jego] strzegący!”

Uwagi: 

27 „W mówieniu” (en to legein) – przekład możliwie dosłowny, w oryginale bezokolicznik czasownika legein został urzeczownikowiony przez grecki rodzajnik. Ten semityzm można też przełożyć polskim zdaniem czasowym lub przyczynowym („kiedy mówił”, „skoro mówił”), nie jest to jednak przekład zupełnie dokładny. Czasownik legein swoim rdzeniem lg nawiązuje natomiast do pojawiającego się w wersecie 28 wyrazu logos.

28 „Zaiste” (menoun) – wyraża raczej kontynuację myśli, aniżeli jej przeciweństwo – wzmacniałoby to interpretację zaproponowaną w komentarzu do powiązanych z dzisiejszym czytaniem wersetów Łk 8,19-21.