wtorek XIX tygodnia w ciągu roku

Mt 18, 1-5.10.12-14
Przekład: 

1 W owej godzinie podeszli uczniowie [ku] Jezusowi, mówiąc:

„Kto więc większy jest w Królestwie Niebios?”

2 I przywoławszy dziecko, postawił je w środku nich 3 i powiedział:

„Amen mówię wam: Jeżeli nie zawrócilibyście i nie stalibyście się jako dzieci, nie weszlibyście w Królestwo Niebios.

4 Ktokolwiek więc uniży siebie samego jako to dziecko, tenże jest największy w Królestwie Niebios.

5 Ktokolwiek zaś przyjąłby jedno dziecko takie w imię moje, mnie przyjmuje.

10 Baczcie, by nie wzgardzić jednym z tych małych, mówię bowiem wam, że ich aniołowie w niebiosach poprzez wszystek [czas] widzą oblicze Ojca mojego, Który w Niebiosach.

12 Co wam się zdaje? Jeżeli stanie się jakiemuś człowiekowi sto owiec i zostanie zwiedziona jedna z nich, czyż nie opuści dziewięćdziesięciu dziewięciu po górach i wyruszywszy nie szuka zwiedzionej?

13 I jeżeli stanie się, że ją znajdzie, amen mówię wam, że raduje się z niej więcej niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu niezwiedzionych.

14 Tak nie jest wolą od Ojca waszego w niebiosach, aby zgubione zostało jedno z tych małych”.

Uwagi: 

Wersety 1-5.10 zostały już przełożone i skomentowane jako Ewangelia Wspomnienia Świętych Aniołów Stróżów, natomiast wersety 12-14 jako Ewangelia wtorku II tygodnia adwentu.