Uroczystość Świętego Wojciecha – honory i kokony

J 12,24-26

Amen, amen mówię wam..

Święto Świętego Marka Ewangelisty

Mk 16,15-20

I powiedział im...

II Niedziela Wielkanocna – trzeci raz jeden

J 20,19-31

Kiedy był więc wieczór...

Sobota Wielkanocna – oktawa szabatu

Mk 16,9-15

Powstawszy zaś rano...

Piątek Wielkanocny - dyspensa i ryby

J 21,1-14

Po tych [rzeczach] ujawnił...

Czwartek Wielkanocny – logosy logosu

Łk 24,35-48

I opowiadali...

Środa Wielkanocna – Opowieści Pielgrzyma

Łk 24,13-35

I oto dwaj z nich w tymże dniu podróżowali...

Wtorek Wielkanocny – łzy grobowe ogrodowe

J 20,11-18

Maria zaś stała była u pomnika...

Poniedziałek Wielkanocny – Logos u Żydów

Mt 28,8-15

I odszedłszy szybko od pomnika...

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – drugi raz jeden

J 20,1-9

Jednego zaś [dnia] z szabatów...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS