poniedziałek XXIII tygodnia w ciągu roku – bezmyślne rozumowania

Łk 6,6-11

Stało się zaś w inny szabat...

XXIII niedziela w ciągu roku – nienawiść tłumów

Łk 14,25-33

Współpodróżowały zaś z Nim...

sobota XXII tygodnia w ciągu roku – rozsądek

Łk 6,1-5

Stało się zaś w szabat...

piątek XXII tygodnia w ciągu roku – cnota wina

Łk 5,33-39

Oni zaś powiedzieli...

czwartek XXII tygodnia w ciągu roku

Łk 5,1-11

Stało się zaś...

środa XXII tygodnia w ciągu roku – pytanie czy powstanie

Łk 4,38-44

Powstawszy zaś...

wtorek XXII tygodnia w ciągu roku – wyniki nauczania

Łk 4,31-37

I zszedł do Kafarnaum...

Wspomnienie Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela

Mk 6,17-29

Tenże bowiem Herod...

XXII niedziela w ciągu roku – pierwsi i ostatni

Łk 14,1.7-14

I stało się...

sobota XXI tygodnia w ciągu roku – procent urodzeń

Mt 25,14-30

Jakoż bowiem człowiek odjeżdżając...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS