poniedziałek III tygodnia Wielkiego Postu

Łk 4,24-30

Powiedział zaś...

III Niedziela Wielkiego Postu roku A – słowo i czyn

J 4,5-42

Przychodzi więc do miasta Samarii...

sobota II tygodnia Wielkiego Postu – żywot ojca i syna

Łk 15,1-3; 11-32

Przybliżali się zaś do Niego...

piątek II tygodnia Wielkiego Postu – głowa to podstawa

Mt 21,33-46

Innego przykładu wysłuchajcie...

czwartek II tygodnia Wielkiego Postu – zmartwychwstanie Łazarza

Łk 16,19-31

Człowiek zaś któryś...

środa II tygodnia Wielkiego Postu – Syjon i Tabor

Mt 20,17-28

I wstępując...

wtorek II tygodnia Wielkiego Postu – klucz poznania i trzy razy Jeden

Mt 23,1-13

Wtedy Jezus przemówił...

poniedziałek II tygodnia Wielkiego Postu – głębia uwolnienia

Łk 6,36-38

Stawajcie się litościwi...

II Niedziela Wielkiego Postu roku A – szczyt chiaroscuro

Mt 17,1-9

I po dniach sześciu...

Święto Świętego Kazimierza Królewicza – miłość przyjaciół

J 15,9-17

Wedle jak umiłował...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS