2 marca – sprawa poprawek

Mt 5,17-19
Przekład: 

17 Nie prawcie, że przyszedłem rozwiązać prawo albo proroków: nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić.

18 Amen bowiem mówię wam: aż przejdą niebo i ziemia, jota jedna ani jedna kreska nie wyjdzie z prawa, aż wszystko się stanie.

19 Kto więc rozwiązałby jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczał tak ludzi, najmniejszym nazwany będzie w Królestwie Niebios, kto zaś uczyni i nauczy, ten wielkim nazwany będzie w Królestwie Niebios.

Uwagi: 

17 „Prawcie” (nomisete) – dosłownie „miejcie w zwyczaju”, skąd też „sądźcie”, „myślcie”. Wyraz ten pochodzi od użytego za chwilę słowa „prawo” (nomos), które, również po grecku, oznacza także „zwyczaj”.

„Wypełnić” (plerosai) – por. J 1,16-17.

18 „Kreska” (keraia) – znak diakrytyczny w kształcie rożka (keras), odróżniający niektóre bardzo do siebie podobne hebrajskie litery.

„Wszystko się stanie” (panta genetai) – czasownik gignomai, tutaj szczególnie wyraźnie nawiązujący do stworzenia świata. Por. J 1,3, również w kontekście poprzedzającego wersetu 17, gdzie Jezus wypełnia prawo (J 1,16-17), aby wszystko się stało (J 1,3).

19 „Uczyni” (poiese) – również „będzie przestrzegać”, „wypełni” prawo. Przekład dosłowny podkreśla jednak, że miejsce to mówi o stwarzaniu świata przez prawo i jego wypełnianie – czynienie.  (por. Rdz 1,1 oraz Rdz 2,3 w trzech wersjach językowych: hebr, LXX i Wlg).