dziękuję

Dziękuję z całego serca:

– Donatorom, którzy wspierają stronę finansowo, wymienionym w zakładce wsparcie,

– Monice Miazdze za wspaniałe konsultacje przekładów i komentarzy,

– Ojcu Robertowi Wawrowi SJ za opiekę duszpasterską,

– Stanisławowi Majkowi za webmastering,

– Tomaszowi Tuszce za czcionkę i początki logo,

– Agacie Miazdze za dopracowanie logo i wszelką pomoc graficzną,

– Siostrze Barbarze za przepiękną bożonarodzeniową szopkę,

– Piotrowi Kapeli za serdeczną i bezinteresowną pomoc techniczną,

– Przyjaciołom za wszystkie słowa uznania i zachęty, doradztwo oraz modlitwę,

– Opatrzności Bożej za Pismo Święte.