czwartek III tygodnia w ciągu roku – zmysły i miara

Mk 4,21-25

I mówił im...

Wspomnienie świętych Tymoteusza i Tytusa – Septuaginta

Łk 10,1-9

Po tym zaś wyznaczył...

Nawrócenie Świętego Pawła Apostoła – epilogos

Mk 16,15-20

I powiedział im...

poniedziałek III tygodnia w ciągu roku – wykładnia wyrzutów

Mk 3,22-30

I pisarze, którzy zstąpili z Jerozolimy...

III niedziela w ciągu roku – Logos i logosy

Łk 1,1-4. 4,14-21

Skoro wielu przedsięwzięło...

sobota II tygodnia w ciągu roku – rodzina i ekstaza

Mk 3,20-21

I przychodzi do domu...

piątek II tygodnia w ciągu roku – trzecie stworzenie dwunastu

Mk 3,13-19

I wchodzi na górę, i przywołuje...

czwartek II tygodnia w ciągu roku – napaść przypadłości

Mk 3,7-12

I Jezus z uczniami Swoimi...

wtorek II tygodnia w ciągu roku – stworzenie drogi

Mk 2,23-28

I stało się...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS