V niedziela w ciągu roku A

Mt 5,13-16

Wy jesteście sól ziemi...

6 lutego – niebieska pustynia

Mk 6,30-34

I ściągają apostołowie ku Jezusowi...

piątek IV tygodnia w ciągu roku – tyrańskie zapusty

Mt 6,14-29

I usłyszał król Herod...

Święto Ofiarowania Pańskiego – wysłuchanie i łaska

Łk 2,22-40

 I kiedy wypełniły się dni ich oczyszczenia...

środa IV tygodnia w ciągu roku – patriotyzm i niemoc

Mk 6,1-6

I wyszedł stamtąd, i przychodzi do ojczyzny swojej...

wtorek IV tygodnia w ciągu roku –– dwie dwunastki

Mk 5,21-43

I skoro przeprawił się Jezus...

poniedziałek IV tygodnia w ciągu roku – legion

Mk 5,1-20

I przyszli na [przeciwległy] kraniec morza...

IV niedziela w ciągu roku A – żebractwo i Królestwo

Mt 5,1-12a

Zobaczywszy zaś tłumy...

sobota III tygodnia w ciągu roku – rozbudzenie

Mk 4,35-41

I mówi im w owym dniu dniu

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS