poniedziałek I tygodnia Wielkiego Postu – Król i żebrak

Mt 25, 31-46

Kiedy zaś przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej...

I Niedziela Wielkiego Postu roku A – anielskie przyjęcie

Mt 4,1-11

Wtedy Jezus wprowadzony został na pustynię...

Świętego Kazimierza – miłość przyjaciół

J 15,9-17

Tak jak umiłował mnie Ojciec...

piątek po popielcu - post i karnawał

Mt 9,14-15

Wtedy podchodzą doń uczniowie Jana...

czwartek po popielcu – samozaparcie

Łk 9,22-25 (+20-21)

Powiedział zaś im...

Środa Popielcowa – modlitwa, post, miłosierdzie

Mt 6,1-6; 16-18

Uważajcie...

wtorek VIII tygodnia w ciągu roku – ostatki

Mk 10,28-31

Począł mówić Mu Piotr...

poniedziałek VIII tygodnia w ciągu roku – jeden dobrze bogaty

Mk 10,17-27

I kiedy wyruszał On w drogę, jeden, przybiegłszy...

VIII niedziela w ciagu roku A - bóg zaufania

Mt 6,24-34

Nikt nie może dwóm panom służyć...

sobota VII tygodnia w ciągu roku – dzieci ofiary

Mk 10,13-16

I przynosili Mu dzieci...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS