wtorek II tygodnia adwentu – planeta owiec

Mt 18,12-14

Co wam się zdaje?...

poniedziałek II tygodnia adwentu – paradoksy doksy

Łk 5,17-26

I stało się Jednego z dni...

druga niedziela adwentu roku A

Mt 3,1-12

W dniach zaś owych przystaje Jan Chrzciciel...

sobota I tygodnia adwentu – polityka Królestwa Niebios

Mt 9,35-10,1.5a.6-8

I przemierzał Jezus miasta wszystkie i osady, nauczając w ich synagogach i rozgłaszając Ewangelię Królestwa

piątek I tygodnia adwentu – ślepcy i końska tajemnica

Mt 9,27-31

 I do podążającego stamtąd Jezusa przystąpili dwaj ślepcy...

czwartek I tygodnia adwentu – poeci Logosu

Mt 7,21.24-27

Nie każdy mówiący mi „Panie, Panie”, wejdzie do Królestwa Niebios...

Świętego Andrzeja Apostoła – stworzenie morza i skały

Mt 4,18-22

[Jezus], chodząc wokół Morza Tyberiadzkiego wzdłuż [brzegu], zobaczył dwóch braci: Szymona nazywanego Piotrem i Andrzeja, jego brata...

wtorek I tygodnia adwentu – mowa niemowląt

Łk 10,21-24

W tej godzinie uradował się Jezus w Duchu Świętym i powiedział: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, skoro zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i pojętnymi i odkryłeś je niemowlętom...

poniedziałek I tygodnia adwentu – sługa sług pogan

Mt 8,5-11

Skoro zaś wszedł On do Kafarnaum...

pierwsza niedziela adwentu roku A – która godzina?

Mt 24,37-44

Jakoż bowiem dni Noego...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS