Piątek V tygodnia Okresu Wielkanocnego – przyjazne i miłe znajomości

J 15,12-17

Oto jest przykazanie moje...

Czwartek V tygodnia Okresu Wielkanocnego – miłość na baczność łaska i radość

J 15,9-11

Wedle jako umiłował mnie Ojciec...

Środa V tygodnia Okresu Wielkanocnego

J 15,1-8

Ja Jestem...

Wtorek V tygodnia Okresu Wielkanocnego – przejście

J 14,27-31

Pokój zostawiam wam...

Uroczystość Świętego Stanisława Biskupa

J 10,11-16

Ja Jestem...

V Niedziela Wielkanocna roku A

J 14,1-12

Niech się nie trzęsie serce wasze...

piątek IV tygodnia Okresu Wielkanocnego – punkt wiedzenia

J 14,1-6

Niech się nie trzęsie...

Uroczystość NMP Królowej Polski – śluby narodu

J 19,25-27

Stały zaś były przy krzyżu...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS