Środa V tygodnia Okresu Wielkanocnego

J 15,1-8
Przekład: 

1 Ja Jestem winorośl prawdziwa i Ojciec mój rolnik jest.

2 Wszystką odrośl we mnie nie niosącą owocu wynosi i wszystką owoc niosącą oczyszcza, aby owoc większy niosła.

3 Już wy czyści jesteście przez Logos, który przemówiłem wam jestem.

4 Zamieszkajcie we mnie, i ja w was. Tak jak odrośl nie może owocu nieść od siebie samej, jeżeli nie mieszka w winorośli, tak i wy nie [możecie], jeżeli we mnie nie mieszkacie.

5 Ja Jestem winorośl, wy odrośle. Mieszkający we mnie i ja w nim, ten niesie owoc liczny, bo poza mną nie możecie nic uczynić.

6 Jeżeli kto nie mieszka we mnie, wyrzucony jest na zewnątrz jak odrośl i wysechł, I zbiorą je, i w ogień wrzucą, i pali się.

7 Jeżeli zamieszkacie we mnie, [to] i słowa moje w was zamieszkają; czegokolwiek zechcecie, poproście, i stanie się wam.

8 W tym wychwalony został Ojciec mój, byście owoc liczny przynieśli i stali się moimi uczniami.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już przetłumaczone i skomentowane jako Ewangelia V Niedzieli Wielkanocnej roku B.