o mnie

Stronę podpisałem imieniem i nazwiskiem, ponieważ uważam, że to kwestia odpowiedzialności. Z tego samego powodu kilka słów o mnie – garść biograficznych informacji powiązanych z tematyką Fιλοβlogosa:

Jestem praktykującym katolikiem, a z wykształcenia filologiem klasycznym i filozofem. Greckim oryginałem Nowego Testamentu pasjonuję się od dwudziestu lat. W czasie studiów uczyłem się też hebrajskiego, ale Biblię Hebrajską przeważnie czytam po grecku w starożytnym przekładzie Septuaginty. Znałem kiedyś kilka języków nowożytnych, między innymi nowogrecki. Jestem też organistą, kantorem oraz lirnikiem.

Filip Taranienko, 01.10.2019