o mnie

Stronę podpisałem imieniem i nazwiskiem, ponieważ uważam, że to kwestia odpowiedzialności. Z tego samego powodu kilka słów o mnie – garść biograficznych informacji powiązanych z tematyką Fιλοβlogosa:

Jestem praktykującym katolikiem, a z wykształcenia filologiem klasycznym i filozofem. Greckim oryginałem Nowego Testamentu pasjonuję się od dwudziestu lat. W czasie studiów uczyłem się też hebrajskiego, ale Biblię Hebrajską przeważnie czytam po grecku w starożytnym przekładzie Septuaginty. Znam kilka języków nowożytnych, między innymi nowogrecki. Jestem też organistą (absolwentem dyplomu II stopnia Instytutu Szkolenia Organistów przy PWT w Warszawie), kantorem (prowadzę kościelne zespoły śpiewacze wykonujące, przede wszystkim w ramach nabożeństw, chorał i dawne polskie pieśni nabożne) oraz lirnikiem.

W bieżącym roku akademickim mam zaszczyt prowadzić lektoraty greki i łaciny dla studentów teologii w Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Filip Taranienko, 01.10.2018