Piątek Wielkanocny - dyspensa i ryby

J 21,1-14

Po tych [rzeczach] ujawnił Siebie znowu Jezus uczniom...

Czwartek Wielkanocny – logosy logosu

Łk 24,35-48

I oni opowiadali to, co w drodze...

Środa Wielkanocna – Opowieści Pielgrzyma

Łk 24,13-35

I oto dwaj z nich w tymże dniu podróżowali...

Wtorek Wielkanocny – łzy grobowe ogrodowe

J 20,11-18

Maria zaś stała była u pomnika...

Poniedziałek Wielkanocny – Logos u Żydów

Mt 28,8-15

I odszedłszy szybko od pomnika...

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – drugi raz jeden

J 20,1-9

Jednego zaś [dnia] z szabatów...

Wigilia Paschalna roku A – matutinum

Mt 28,1-10

Wieczorem szabatów, świtaniem...

Wielki Piątek i Wielka Sobota – Siedem Błogich Słów

oratio venerabilis Bedae presbyteri de septem verbis ultimis...

Wielki Czwartek – cały Piotr i całun

J 13,1-15

Przed Świętem Paschy...

Wielka Środa – słowa ustanowienia

Mt 26,14-25

Wtedy jeden z dwunastu...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS