środa XXII tygodnia w ciągu roku – pytanie czy powstanie

Łk 4,38-44

Powstawszy zaś...

wtorek XXII tygodnia w ciągu roku – wyniki nauczania

Łk 4,31-37

I zszedł do Kafarnaum...

poniedziałek XXII tygodnia w ciągu roku – łaska i prawda

Łk 4,16-30

I poszedł do Nazaretu...

XXII niedziela w ciągu roku B

Mk 7, 1-8.14-15. 21-23

I gromadzą się ku Niemu faryzeusze...

sobota XXI tygodnia w ciągu roku – procent urodzeń

Mt 25,14-30

Jakoż bowiem człowiek odjeżdżając...

piątek XXI tygodnia w ciągu roku

Mt 25,1-13

Wtedy upodobni się Królestwo Niebios...

Wspomnienie Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela

Mk 6,17-29

Tenże bowiem Herod...

wtorek XXI tygodnia w ciągu roku – wina faryzeuszy

Mt 23,23-26

Biada wam...
 

poniedziałek XXI tygodnia w ciągu roku

Mt 23,13-22

Biada zaś wam...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS