11 stycznia – w pustyniach i w mieście

Łk 5,12-16

I stało się...

10 stycznia

Łk 4, 14-22a

I wrócił Jezus w mocy...

9 stycznia – galilejska lawa

Mk 6,45-52

 I zaraz przymusił...

8 stycznia – grządki owiec

Mk 6,34-44

I wyszedłszy [z łodzi], zobaczył...

7 stycznia – Galilea narodów

Mt 4,12-17.23-25

Odtąd począł Jezus rozgłaszać...

Uroczystość Objawienia Pańskiego – król i królowie

Mt 2,1-12

Kiedy zaś Jezus został zrodzony...

druga niedziela po Narodzeniu Pańskim – proLogos (3)

J 1,1-18

Eksegesato...

4 stycznia – orzeł, kamień i brat

J 1,35-42

Nazajutrz znowu...

3 stycznia – chrzest słowa mowa Janowa

J 1,29-34

Nazajutrz widzi Jezusa...

2 stycznia – homologacja

J 1,19-28

I to świadectwo jest Jana...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS