V niedziela w ciągu roku – łowy głowy

Łk 5,1-11

Stało się zaś...

sobota IV tygodnia w ciągu roku – niebieska pustynia

Mk 6,30-34

I gromadzą się apostołowie...

piątek IV tygodnia w ciągu roku – tyrańskie zapusty

Mk 6,14-29

I usłyszał król Herod...

czwartek IV tygodnia w ciągu roku – sama rózga

Mk 6,7-13

I przywołuje dwunastu...

środa IV tygodnia w ciągu roku – budujący patriotyzm

Mk 6,1-6

I wyszedł stamtąd...

wtorek IV tygodnia w ciągu roku –– dwie dwunastki

Mk 5,21-43

I skoro przeprawił się Jezus...

poniedziałek IV tygodnia w ciągu roku – legion

Mk 5,1-20

I przyszli na [przeciwległy] kraniec morza...

IV niedziela w ciągu roku – łaska i prawda

Łk 4,21-30

Począł zaś mówić do nich...

Święto Ofiarowania Pańskiego – Posłuch i Łaska

Łk 2,22-40

 I kiedy wypełniły się dni ich oczyszczenia...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS