piątek XXV tygodnia w ciągu roku

Łk 9,18-22

I stało się...

czwartek XXV tygodnia w ciągu roku – szukanie zguby?

Łk 9,7-9

Usłyszał zaś Herod tetrarcha...

środa XXV tygodnia w ciągu roku – mocna władza

Łk 9,1-6

Zwoławszy zaś dwunastu...

Święto Świętego Mateusza Apostoła – zaproszenie

Mt 9,9-13

I przechodząc Jezus stamtąd...

poniedziałek XXV tygodnia w ciągu roku – dookoła głowy

Łk 8,16-18

Nikt zaś, lampę zapaliwszy...

XXV niedziela w ciągu roku B

Mk 9,30-37

I stamtąd wyszedłszy...

Święto Świętego Stanisława Kostki

Łk 2,41-52

I podróżowali rodzice Jego...

piątek XXIV tygodnia w ciągu roku – następstwo służby

Łk 8,1-3

I stało się w następstwie...

czwartek XXIV tygodnia w ciągu roku – dar łez

Łk 7,36-50

Zapytał zaś Go ktoś...

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

J 19,25-27 albo Łk 2,33-35

Stały zaś były przy krzyżu...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS