Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – drugi raz jeden

J 20,1-9

Jednego zaś [dnia] z szabatów...

Wigilia Paschalna roku A – matutinum

Mt 28,1-10

Wieczorem szabatów, świtaniem...

Wielki Piątek i Wielka Sobota – Siedem Błogich Słów

oratio venerabilis Bedae presbyteri de septem verbis ultimis...

Wielki Czwartek – cały Piotr

J 13,1-15

Przed Świętem Paschy...

Wielka Środa – słowa ustanowienia

Mt 26,14-25

Wtedy poszedłszy jeden z dwunastu...

Wielki Wtorek – w łonie Ojca

J 13,21-33.36-38

Te [rzeczy] powiedziawszy, Jezus wstrząśnięty został Duchem...

Wielki Poniedziałek – dziękczynienie Łazarza

J 12,1-11

Ten więc Jezus sześć dni przed Paschą przyszedł do Betanii, gdzie był Łazarz...

Niedziela Męki Pańskiej – ludzkie potrzeby i wstępowanie Króla

Łk 19,28-40

I powiedziawszy te [rzeczy], szedł z przodu

sobota V tygodnia Wielkiego Postu – kapłańskie proroctwo Baranka

J 11,45-57

Liczni więc z Żydów...

piątek V tygodnia Wielkiego Postu – świat Go nie poznał

J 10,31-42

Wzięli znowu Żydzi kamienie...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS