sobota IX tygodnia w ciągu roku – katedry i kanapki

Mt 12,38-44

I w nauce swojej mówił...

piątek IX tygodnia w ciągu roku – słodkie panowanie

Mk 12,35-37

I rozsądziwszy...

środa IX tygodnia w ciągu roku – o siedmiu braciach i dwóch siostrach

Mk 12,18-27

I przychodzą do Niego saduceusze...

wtorek IX tygodnia w ciągu roku – myśli myśliwych

Mk 12,13-17

I posłali ku Niemu...

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

J 2,2-11 albo J 19,25-27

I dnia trzeciego...

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

J 20.19-23

Kiedy był więc wieczór dnia owego, jednego szabatów...

sobota VII tygodnia Okresu Wielkanocnego – po słowie

J 21,20-25

Obróciwszy się zaś...

piątek VII tygodnia Okresu Wielkanocnego

J 21,15-19

15 Kiedy więc zjedli śniadanie...

czwartek VII tygodnia Okresu Wielkanocnego – celujący w jedno

J 17,20-26

Nie za tymi zaś wypraszam jedynie...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS