piątek XVII tygodnia w ciągu roku – sami swoi

Mt 13,54-58

I przyszedłszy do ojczyzny...

czwartek XVII tygodnia w ciągu roku – przykładny internet

Mt 13,47-53

Znowu podobne jest Królestwo...

Wspomnienie Świętej Marty z Betanii – powstania i mity

J 11,19-27

Wielu zaś z Żydów przybyło...

wtorek XVII tygodnia w ciągu roku

Mt 13,36-43

Wtedy odpuściwszy tłumy,,,

poniedziałek XVII tygodnia w ciągu roku

Mt 13,31-35

Inny przykład przyłożył im...

XVII niedziela w ciągu roku A – rolnictwo i handel zagraniczny w sieci

Mt 13,44-52

Podobne jest Królestwo Niebios...

Święto Świętego Jakuba Apostoła

Mt 20,20-28

Wtedy podeszła do Niego matka...

piątek XVI tygodnia w ciągu roku – składna egzegeza

Mt 13,18-23

Wy zaś słuchajcie...

Święto Świętej Brygidy patronki Europy

J 15,1-8

Ja Jestem...

Święto Świętej Marii Magdaleny

J 20,1.11-18

Jednego zaś z szabatów...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS