środa II tygodnia Okresu Wielkanocnego - wiara, uczynki i miłość

J 3,16-21

Tak bowiem umiłował Bóg świat...

Świętego Marka Ewangelisty

Mk 16,15-20

I powiedział im...

Uroczystość Świętego Wojciecha – honory i kokony

J 12,24-26

Amen, amen mówię wam..

II Niedziela Wielkanocna – trzeci raz jeden

J 20,19-31

Skoro stał się więc wieczór dnia owego, jednego z szabatów...

sobota wielkanocna – oktawa Wielkiej Soboty

Mk 16,9-15

Powstawszy zaś rano...

piątek wielkanocny - dyspensa i ryby

J 21,1-14

Po tych [rzeczach] ujawnił Siebie znowu Jezus uczniom...

czwartek wielkanocny – oto logosy moje

Łk 24,35-48

I oni opowiadali to, co w drodze...

środa wielkanocna – mowa końcowa

Łk 24,13-35

I oto dwaj z nich w tymże dniu podróżowali...

wtorek wielkanocny – łzy grobowe ogrodowe

J 20,11-18

Maria zaś stała była u grobu...

poniedziałek wielkanocny – Logos u Żydów

Mt 28,8-15

I odszedłszy szybko od grobu ze strachem i radością...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS