IV Niedziela Wielkiego Postu roku A – ślina i glina

J 9,1-41

I przechodząc zobaczył...

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Łk 1,26-38

Zaś w miesiącu szóstym posłany został anioł Gabriel od Boga...

piątek III tygodnia Wielkiego Postu

Mk 12,28-34

I podszedłszy jeden...

czwartek III tygodnia Wielkiego Postu – Palec Boży i władca much

Łk 11,14-23

I wyrzucał był demona...

środa III tygodnia Wielkiego Postu – sprawa poprawek

Mt 5,17-19

Nie prawcie...

wtorek III tygodnia Wielkiego Postu – rachunek sumienia

Mt 18, 21-35

Wtedy podszedłszy, Piotr powiedział Mu...

Uroczystość Świętego Józefa

Mt 1,16.18-21.24a albo Łk 2,41-51a

Jakub zaś zrodził Józefa męża Maryi...

III Niedziela Wielkiego Postu roku A – słowo i czyn

J 4,5-42

Przychodzi więc do miasta Samarii...

sobota II tygodnia Wielkiego Postu – żywot ojca i syna

Łk 15,1-3; 11-32

Przybliżali się zaś do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy...

piątek II tygodnia Wielkiego Postu – głowa to podstawa

Mt 21,33-46

Innego przykładu wysłuchajcie...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS