sobota VII tygodnia w ciągu roku – dzieci ofiary

Mk 10,13-16

I przynosili Mu dzieci...

piątek VII tygodnia w ciągu roku – związek

Mk 10,1-12

I stamtąd powstawszy...

czwartek VII tygodnia w ciągu roku – kielich pokoju

Mk 9,43.45.47-50

Ktokolwiek bowiem napoiłby was kielichem...

Katedry Świętego Piotra Apostoła – miana wymiana

Mt 16,13-19

Przyszedłszy zaś Jezus do krainy Cezarei Filipowej...

wtorek VII tygodnia w ciągu roku

Mk 9,30-37

I stamtąd wyszedłszy...

poniedziałek VII tygodnia w ciągu roku – drętwe dzieciństwo

Mk 9,14-29

I przyszedłszy do uczniów...

VII niedziela w ciągu roku A

Mt 5,38-48

Usłyszeliście...

sobota VI tygodnia w ciągu roku – nic albo wszystko

Mk 9,2-13

I po dniach sześciu przyjął Jezus Piotra i Jakuba, i Jana...

piątek VI tygodnia w ciągu roku – ekwiwalenty

Mk 8,34-9,1

I przywoławszy tłum...

czwartek VI tygodnia w ciągu roku – początki upomnień

Mk 8,27-33

I wyszedł Jezus i uczniowie Jego...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS