Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

J 2,2-11 albo J 19,25-27
Przekład: 

 

J 2,1-11

1 I trzeciego dnia zaślubiny stały się w Kanie Galilejskiej, i była tam matka Jezusa.

2 Wezwany zaś został i Jezus, i uczniowie Jego na zaślubiny.

3 I kiedy zabrakło wina, mówi matka Jezusa do Niego:

„Wina nie mają!”

4 I mówi jej Jezus:

„Cóż mnie i Tobie, kobieto? Jeszcze nie przyszła godzina moja”.

5 Mówi matka Jego sługom:

„Cokolwiek powiedziałby wam, uczyńcie”.

6 Były zaś tam kamienne dzbany, sześć, ułożone dla oczyszczenia Żydów, mieszczące po miary dwie albo trzy.

7 Mówi im Jezus:

„Napełnijcie dzbany wodą”.

I napełnili je do [samej] góry.

8 I mówi im:

„Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście”.

Ci zaś zanieśli.

9 Skoro zaś posmakował starosta wody, która stała się była winem, i nie wiedział był, skąd jest, słudzy zaś, którzy zaczerpnęli wodę, wiedzieli byli, woła pana młodego starosta 10 i mówi mu:

„Wszystek człowiek najpierw piękne wino kładzie, a kiedy upiją się, gorsze. Ty zachowałeś jesteś dobre wino aż do teraz”.

11 Ten uczynił początek znaków Jezus w Kanie Galilejskiej i ujawnił chwałę Swoją, i uwierzyli w Niego uczniowie Jego.

 

J 19,25-27

25 Stały zaś były przy krzyżu Jezusa matka Jego i siostra matki Jego Maria Kleofasowa, i Maria Magdalena.

26 Jezus więc, zobaczywszy matkę i ucznia przy [niej] stojącego, którego miłował, mówi matce:

„Kobieto, patrz, oto twój syn!”

27 Zatem mówi uczniowi:

„Patrz, oto twoja matka!”

I od owej godziny wziął ją uczeń do swoich.