wtorek VIII tygodnia w ciągu roku – ostatki

Mk 10,28-31
Przekład: 

28 Począł mówić Mu Piotr:

„Oto patrz, my zostawiliśmy wszystko i dołączyliśmy jesteśmy do Twojej drogi!”

29 Rzekł Jezus:

„Amen mówię wam: Nikt nie jest, co zostawił domostwo lub braci, lub siostry, lub matkę, lub ojca, lub dzieci, lub pola – dla Mnie i dla Ewangelii – 30 jeżeli nie wziąłby stokrotnie teraz, w tej chwili, z prześladowaniami, domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól – i, w wieku przychodzącym, życia wiecznego.

31 Wielu zaś będzie pierwszych ostatnich i ostatnich pierwszych”.

Uwagi: 

29-30 Celowo pozostawiona w przekładzie, choć po polsku niezręczna, dosłownie przełożona składnia greckiego oryginału, odsłania zamianę miejscami przyczyny ze skutkiem: opuszczenie świata dla Ewangelii okazuje się mianowicie nie tylko przyczyną stokrotnego wynagrodzenia Jezusowych uczniów, lecz także tegoż wynagrodzenia paradoksalną i zarazem oczywistą konsekwencją.