sobota II tygodnia Wielkiego Postu – żywot ojca i syna

Łk 15,1-3; 11-32

Przybliżali się zaś do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy...

piątek II tygodnia Wielkiego Postu – głowa to podstawa

Mt 21,33-46

Innego przykładu wysłuchajcie...

czwartek II tygodnia Wielkiego Postu – zmartwychwstanie Łazarza

Łk 16,19-31

Pewien człowiek zaś był bogaty...

środa II tygodnia Wielkiego Postu – Syjon i Tabor

Mt 20,17-28

I wstępując Jezus do Jerozolimy, przyjął dwunastu...

wtorek II tygodnia Wielkiego Postu – klucz poznania i trzy razy Jeden

Mt 23,1-13

Wtedy Jezus przemówił tłumom i uczniom swoim...

poniedziałek II tygodnia Wielkiego Postu – głębia uwolnienia

Łk 6,36-38

Stawajcie się litościwi...

II Niedziela Wielkiego Postu roku A – szczyt chiaroscuro

Mt 17,1-9

I po dniach sześciu przyjmuje Jezus...

sobota I tygodnia Wielkiego Postu – w miarę miło

Mt 5,43-48

Usłyszeliście...

piątek I tygodnia Wielkiego Postu – sprawiedliwa wymiana darów

Mt 5,20-26

Mówię bowiem wam...

czwartek I tygodnia Wielkiego Postu – poznanie ojca i syna

Mt 7,7-12

Proście i będzie wam dane...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS