czwartek I tygodnia w ciągu roku – ręce i nogi

Mk 1,40-45

I przychodzi ku Niemu trędowaty...

środa I tygodnia w ciągu roku – władza teściowej

Mk 1,29-39

I zaraz z synagogi wyszedłszy...

wtorek I tygodnia w ciągu roku – niemy krzyk

Mk 1,21-28

I przybywają do Kafarnaum...

Niedziela Chrztu Pańskiego roku A – lustro wody

Mt 3,13-17

Wtedy przystaje Jezus...

11 stycznia – w pustyniach i w mieście

Łk 5,12-16

I stało się...

10 stycznia

Łk 4, 14-22a

I wrócił Jezus w mocy...

9 stycznia – galilejska lawa

Mk 6,45-52

 I zaraz przymusił...

8 stycznia – grządki owiec

Mk 6,34-44

I wyszedłszy [z łodzi], zobaczył...

7 stycznia – Galilea narodów

Mt 4,12-17.23-25

Odtąd począł Jezus rozgłaszać...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS