poniedziałek I tygodnia adwentu – sługa sług pogan

Mt 8,5-11

Skoro zaś wszedł On do Kafarnaum...

I Niedziela Adwentu roku B – cztery pory nocy

Mk 13,33-37

Baczcie nie śpijcie...

sobota XXXIV tygodnia w ciągu roku

Łk 21,34-36

Uważajcie zaś na samych siebie...

piątek XXXIV tygodnia w ciągu roku – przykład przyszłego przejścia

Łk 21,29-33

I powiedział im przykład...

Świętego Andrzeja Apostoła – stworzenie morza i skały

Mt 4,18-22

Stąpając wzdłuż Morza...

środa XXXIV tygodnia w ciągu roku

Łk 21.12-19

Przed tym zaś wszystkim...

wtorek XXXIV tygodnia w ciągu roku – porządek czasu

Łk 21.5-11

I skoro niektórzy mówili o Świątyni...

poniedziałek XXXIV tygodnia w ciągu roku – żywotny interes

Łk 21,1-4

Wejrzawszy zaś zobaczył...

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata roku A

Mt 25,31-46

Kiedy zaś przyjdzie Syn Człowieczy...

sobota XXXIII tygodnia w ciągu roku – jedna historia

Łk 20, 27-40

Poszedłszy zaś niektórzy z saduceuszy...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS