sobota XXIII tygodnia w ciągu roku – próba w pełni

Łk 6,43-49

Nie jest bowiem piękne drzewo...

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

J 19,25-27 albo Łk 2,33-35

Stały zaś były przy krzyżu...

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

J 3,13-17

I nikt nie wstąpił...

środa XXIII tygodnia w ciągu roku – odbieranie pociechy

Łk 6,20-26

I On, podniósłszy oczy swoje...

wtorek XXIII tygodnia w ciągu roku – żółte stłumienie

Łk 6,12-19

Stało się zaś w tych dniach...

poniedziałek XXIII tygodnia w ciągu roku – bezmyślne rozumowania

Łk 6,6-11

Stało się zaś w inny szabat...

XXIII niedziela w ciągu roku A

Mt 18,15-20

Jeżeli zaś zgrzeszyłby w ciebie...

sobota XXII tygodnia w ciągu roku – odsądzanie

Łk 6,1-5

Stało się zaś w szabat...

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Mt 1,1-16.18-23

Zwój zrodzenia...

czwartek XXII tygodnia w ciągu roku

Łk 5,1-11

Stało się zaś...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS