sobota V tygodnia Wielkiego Postu – kapłańskie proroctwo Baranka

J 11,45-57

Liczni więc z Żydów...

piątek V tygodnia Wielkiego Postu – świat Go nie poznał

J 10,31-42

Unieśli znowu kamienie...

czwartek V tygodnia Wielkiego Postu – mowa radości Abrahama

J 8,51-59

Amen, amen mówię wam...

środa V tygodnia Wielkiego Postu – nasiona Logosu

J 8,31-47

Mówił więc Jezus...

wtorek V tygodnia Wielkiego Postu – Mowa Ojca

J 8,21-30

Powiedział zaś im znowu...

Uroczystość Świętego Józefa

Mt 1,16.18-21.24a albo Łk 2,41-51a

Jakub zaś zrodził Józefa męża Maryi...

V Niedziela Wielkiego Postu roku B – chwały pochwały

J 12,20-33

Byli zaś Grekami...

sobota IV tygodnia Wielkiego Postu – schizma

J 7,40-53

Z tłumu więc posłyszawszy...

piątek IV tygodnia Wielkiego Postu – parezja

J 7,1-2.10.25-30

I potem stąpał Jezus...

czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu – Logos, pisma i Prologos

J 5,31-47

Jeżeli ja świadczyłbym o sobie...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS