16 marca – przemowa logosu

J 8,31-47
Przekład: 

31 Mówił więc Jezus do tych Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli wy zamieszkacie w logosie moim, prawdziwie uczniami moimi jesteście.

32 I poznacie prawdę, i prawda wyzwoli was”.

33 Odpowiedzieli do Niego: „Nasieniem Abrahama jesteśmy i przez nikogo nie jesteśmy zniewoleni. Jak Ty mówisz, że «staniecie się wolni»”?

34 Odpowiedział im Jezus: „Amen, amen mówię wam, że każdy czyniący grzech jest niewolnikiem grzechu.

35 Niewolnik zaś nie mieszka w domu na wieki, syn mieszka na wieki.

36 Jeżeli więc syn was wyzwoli, istotnie wolni będziecie.

37 Wiem, że nasieniem Abrahama jesteście, ale szukacie zabicia mnie, ponieważ mój logos nie mieści się w was.

38 Te [rzeczy], które Ja zobaczyłem jestem u Ojca, przemawiam, i wy więc, te [rzeczy], które usłyszeliście od ojca [waszego], czynicie”.

39 Odpowiedzieli i powiedzieli Jemu: „Naszym ojcem jest Abraham”. Mówi im Jezus: „Jeżeli dziećmi Abrahama bylibyście, dzieła Abrahama czynilibyście.

40 Teraz zaś szukacie zabicia Mnie, człowieka, który prawdę wam przemówił jest, którą usłyszał od Boga. Tego Abraham nie uczynił. 41 Wy czynicie dzieła ojca waszego”.

Powiedzieli więc Jemu: „My z nierządu nie staliśmy się jesteśmy, jednego ojca mamy Boga”.

42 Powiedział im Jezus: „Jeżeli Bóg byłby ojcem waszym, miłowalibyście mnie, ja bowiem z Boga wyszedłem i przybyłem jestem. Nie bowiem ode mnie samego przyszedłem jestem, lecz On mnie posłał.

43 Dlaczego przemowy mojej nie poznajecie? Bo nie możecie słuchać logosu mojego.

44 Wy z ojca diabła jesteście i pragnienia ojca waszego chcecie czynić. On człowiekobójcą był od początku i w prawdzie nie stoi jest, ponieważ nie ma w nim prawdy. Kiedy przemówi kłamstwo, ze swoich własnych [rzeczy] mówi, ponieważ kłamcą jest i ojcem jego.

45 Ja zaś, ponieważ prawdę mówię, nie wierzycie mi.

46 Kto z was wykryje we mnie grzech, jeżeli prawdę mówię, przez co wy mi nie wierzycie?

47 Który Jest z Boga, rzeczy Boga słyszy. Przez to wy nie słyszycie, ponieważ z Boga nie jesteście”.

Uwagi: 

31 „Jesteście” (este) – dosłowny przekład, celowo nie uwzględniający składni warunkowej, zgodnie z którą właściwym byłby tutaj czas przyszły „będziecie”. Wydaje się, że obydwie interpretacje są komplementarne.

33, 37 „Nasieniem” (sperma) – czyli również, w konsekwencji, „potomstwem”. Słowo pojawia się jednak w kontekście logosu, co pozwala łączyć to miejsce z "logosami nasiennymi" (logoi spermatikoi), czyli także, na przykład, z przypowieścią o siewcy.

43 „Przemowy” (lalia) – niezręczność takiego przekładu wynika z konsekwentnego oddawania czasownika laleo polskim „przemiawać” wobec lego – „mówić”. Lalia pochodzi od laleo, a logos od lego. Pytanie, jaka jest między nimi różnica. W przekładzie BT jest ona oddana jako różnica między „mową” (lalia) a „nauką” (logos). Logos to nie jest jednak dosłownie "nauka" (didache), ale raczej właśnie rozumna mowa. Wynikałoby więc z tego, że lalia to, być może, zewnętrzna postać logosu – odpowiednio ułożone dźwięki rozumnej mowy.

44 „Od początku” (ap'arches) – nawiązanie do J 1,1, a także do 1J 1,1.

„Ojcem jego” (ho pater autou) – tj. ojcem kłamstwa, ale można grecki oryginał również rozumieć „kłamcą jest również jego (tj. diabła) ojciec" - zapewne władca piekieł. Dwuznaczność pozostała w Wulgacie: mendax est et pater eius.