Święto Świętego Wawrzyńca Diakona i Męczennika

J 12,24-26
Przekład: 

24 Amen, amen mówię wam: jeżeli nasionko pszenicy upadłszy na ziemię nie umrze, samo ono przebywa, jeżeli zaś umrze, liczny owoc niesie.

25 Kochający duszę swoją zatraca ją i nienawidzący duszy swojej w tym świecie na życie wieczne jej strzeże.

26 Jeżeli kto mi służy, niech dołącza do mojej drogi i gdzie Jestem Ja, tam i sługa mój będzie. Jeżeli kto mi służy, uhonoruje go mój Ojciec.

Uwagi: 

Dzisiejsza Ewangelia została już przełożona i skomentowana jako czytanie Uroczystości Świętego Wojciecha.