17 sierpnia – ostatni niestratni

Mt 20,1-16
Przekład: 

1 Podobne jest bowiem Królestwo Niebios człowiekowi gospodarzowi, który wyszedł skoro świt nająć pracowników do winnicy swojej.

2 Zgodziwszy się z pracownikami od denara za dzień, posłał ich do winnicy swojej.

3 I wyszedłszy około trzeciej godziny zobaczył innych stojących w rynku bezczynnych.

4 I owym powiedział: Wyruszcie i wy do winnicy i cokolwiek będzie sprawiedliwe, dam wam. 5 Oni zaś odeszli.

Znowu zaś wyszedłszy, około szóstej i dziewiątej godziny uczynił tak samo.

6 Około zaś jedenastej wyszedłszy, znalazł innych stojących i mówi im: Czemu tu stoicie cały dzień bezczynni?

7 Mówią mu: Ponieważ nikt nas nie najął. Mówi im: Idźcie i wy do winnicy.

8 Kiedy zaś stał się wieczór, mówi pan winnicy nadzorcy swojemu: zawołaj pracowników i oddaj im zapłatę, począwszy od ostatnich aż do pierwszych.

9 I przyszedłszy ci [co] około jedenastej godziny, wzięli po denarze.

10 I przyszedłszy pierwsi, osądzili, że więcej wezmą, i wzięli po denarze i oni.

11 Wziąwszy zaś, szemrali przeciw gospodarzowi, 12 mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę urobili i równych ich zrobiłeś tym, co znieśli ciężar dnia i spiekotę.

13 On zaś, rozsądziwszy jednemu z nich, powiedział: Towarzyszu, nie jestem ci niesprawiedliwy: czyż nie za denara mi się zgodziłeś?

14 Weź swoje i wyruszaj. Chcę zaś temu ostatniemu dać jak i tobie.

15 Czyż nie wolno mi, co chcę, uczynić w tym, co moje. Oko zaś twoje nikczemne jest, bo Ja dobry Jestem?

16 Tak będą ostatni pierwszymi i pierwsi ostatnimi.

Uwagi: 

1 „Skoro świt” (hama proi) – dosłownie „razem ze świtem”, co przeważnie tłumaczy się „wczesnym rankiem”.

2 „Od denara” (ek denariou) – przekład dosłowny: z powodu denara, przyjmując denara jako podstawę rozliczenia. Robotnicy pierwszej godziny mogliby rozumieć też tutaj, że być może, ewentualnie, dostaną więcej...

12 „Urobili” (epoiesan) oraz „zrobiłeś” (epoiesas) – po grecku to jeden i ten sam czasownik poieo, który zazwyczaj tłumaczę polskim „czynić”.

16 Werset ten jest parafrazą i zarazem odwróceniem wczoraj czytanego wersetu Mt 19,30: „Liczni zaś będą pierwsi ostatnimi i ostatni pierwszymi”. Tutaj szyk wyrazów zaczyna się od ostatnich i kończy na pierwszych, a w Mt 19,30 odwrotnie.