28 września

Łk 9,57-62
Przekład: 

57 I kiedy szli, w drodze powiedział ktoś do Niego: „Dołączę do Twojej drogi, dokądkolwiek odejdziesz!”

58 I powiedział mu Jezus: „Lisy nory mają i ptactwo nieba przybytki, Syn zaś Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił”.

59 Powiedział zaś do innego: „Dołącz do mojej drogi!” On zaś powiedział: „Panie, pozwól mi, po odejściu, pierwej pogrzebać ojca mego”.

60 Powiedział zaś jemu: „Zostaw umarłych, aby grzebali własnych umarłych, ty zaś, odszedłszy, rozgłaszaj Królestwo Boga!”

61 Powiedział zaś i inny: „Dołączę to Twojej drogi, Panie, pierwej zaś pozwól mi oddzielić się z tymi, co w moim domu!”

62 Powiedział zaś do niego Jezus: „Nikt, kto nałożył rękę na pług i patrzy do tyłu, nie jest dobrze ułożony w Królestwie Boga”.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już przełożone i skomentowane jak odruga część Ewangelii XIII niedzieli w ciągu roku.