5 października

Łk 11,1-4
Przekład: 

1 I stało się, gdy był w jakimś miejscu modląc się, skoro przerwał, powiedział doń ktoś z uczniów Jego: „Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył uczniów swoich”.

2 Powiedział do nich: „Kiedykolwiek się modlicie, mówcie: Ojcze, niech uświęcone będzie Imię Twoje, niech przyjdzie Królestwo Twoje,

3 Chleba naszego przybyłego daj nam wedle [każdego] dnia.

4 I odpuść nam grzechy nasze, i sami bowiem odpuszczamy wszystkiemu nam dłużnemu, i nie wprowadź nas w próbę.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako pierwsza część Ewangelii XVII niedzieli w ciągu roku.