Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

J 14,1-6
Przekład: 

1 Niech się nie trzęsie serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie.

2 W domostwie Ojca mojego jest wiele siedzib – jeżeli zaś nie, powiedziałbym wam – bo idę przygotować wam miejsce.

3 I skoro pójdę przygotować miejsce wam, znowu przychodzę i przyjmę was do siebie, abyście gdzie Jestem Ja, i wy byli.

4 I gdzie ja odchodzę, drogę wiecie”.

5 Mówi Mu Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd odchodzisz, jak możemy drogę wiedzieć?”

6 Mówi mu Jezus: „Ja Jestem droga i prawda, i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jeżeli nie przeze mnie”.

Uwagi: 

Powyższe czytanie to jedna z dzisiejszych Ewangelii do wyboru. Została już ona skomentowana jako Ewangelia piątku IV tygodnia Okresu Wielkanocnego.

Inny mozliwy wybór to perykopa J 11,32-45, skomentowana jako fragment Ewangelii V Niedzieli Wielkiego Postu roku A.