środa XVII tygodnia w ciągu roku – rolnictwo i handel zagraniczny

Mt 13,44-46
Przekład: 

44 Podobne jest Królestwo Niebios skarbcowi schowanemu w polu, który znalazłszy, człowiek schował.

I z radości swojej odchodzi, i sprzedaje wszystkie [rzeczy], ile ma, i kupuje owo pole.

45 Znowu podobne jest Królestwo Niebios człowiekowi kupcowi, pięknych pereł szukającemu.

46 Znalazłszy zaś jedną drogocenną perłę, odszedłszy, przehandlował jest wszystkie [rzeczy], ile miał, i kupił ją.

Uwagi: 

44 „Skarbcowi” (thesauro) – zob. komentarz do Mt 6,19-20.

46 „Przehandlował jest” (pepraken) – również „wyeksportował”. Czasownik pochodzi od słowa peras („granica”, „kres”) i etymologicznie wiąże się z eksportowaniem towarów.

44 „Jedną” (hena) oraz 44 i 46 „wszystkie” (panta) – na temat przeciwieństwa jedno-wiele zob. np. komentarz do Łk 10,41-42.