środa XXV tygodnia w ciągu roku – mocna władza

Łk 9,1-6
Przekład: 

1 Zwoławszy zaś dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i aby uzdrawiali choroby.

2 I posłał ich, aby rozgłaszali Królestwo Boga i leczyli słabych.

3 I powiedział do nich:

„Niczego nie zabierajcie na drogę: ani kija, ani sakwy, ani chleba, ani srebra, ani abyście po dwa chitony mieli.

4 I w które domostwo weszlibyście, tam trwajcie i stamtąd wychodźcie.

5 I ilukolwiek by was nie przyjęło, wychodząc z państwa owego kurz ze stóp waszych strząśnijcie na świadectwo na nich”.

6 Wyszedłszy zaś, przechodzili wedle osad, zwiastując dobro i wszędzie uzdrawiając.

Uwagi: 

Dzisiejsza perykopa została już skomentowana w wersjach Mateuszowej oraz Markowej.