18 lutego – poznanie ojca i syna

Mt 7,7-12
Przekład: 

7 Proście i będzie wam dane, szukajcie i znajdziecie, pukajcie i będzie wam otwarte.

8 Każdy bowiem proszący bierze, i szukający znajduje, i pukającemu będzie otwarte.

9 Czyż spośród was jest człowiek, który, [skoro] syn jego poprosi o chleb, kamień mu poda?

10 Albo, [skoro] i o rybę poprosi, węża mu poda?

11 Jeżeli zaś wy, złymi będąc, wiecie, jak dobre dary dawać dzieciom waszym, o ile bardziej Ojciec wasz w niebiosach da dobre [rzeczy] tym, co Go proszą!

12 Wszystko więc, co chcielibyście, aby czynili wam ludzie, tak i wy im czyńcie, to bowiem jest prawo i prorocy.

Uwagi: 

9-10 Zestawienie kamienia z chlebem oraz ryby z wężem: chleb jest bardzo podobny do kamienia wizualnie, tak samo jak palestyńska ryba do węża (tamtejsze ryby są podobne do węgorzy, a węże krótkie). Jednocześnie przedmioty te są swoimi przeciwieństwami: chleb jest miękki i pożywny, a kamień twardy i ostry; ryba życiodajna, a wąż śmiercionośny. Można je więc łatwo ze sobą pomylić wzrokowo, mimo że powodują przeciwne skutki.

Człowiek nie będzie swojego syna oszukiwał, dając mu coś podobnego do tego, o co syn poprosił. Ojciec nie zwodzi syna fałszywymi, przypominającymi prawdę obietnicami.

Z drugiej strony proszące dziecko nie zawsze wie, o co prosi, ponieważ – w przeciwieństwie do ojca – ono łatwo może pomylić chleb z kamieniem albo rybę z wężem

11 „Wiecie” (oidate) – tutaj również „umiecie”, ale czasownik ten pierwotnie znaczy „widzicie”, a także (w formie obecnego tu perfectum) „znacie” i „poznajecie”. Ojciec odróżnia kamień od chleba i jego umiejętność wynika z dokładnego poznania różnic oraz podobieństw między nimi.

12 Zdanie to, zwane złotą regułą, stanowi uniwersalną zasadę ludzkiej prawości, która, dzięki łasce, wznosi ludzką naturę, zmierzając ku łaskawemu Bogu. Zostało ono krótko i dokładnie omówione na portalu Orygenes+.

Połączenie tego wersetu z poprzedzającymi mogłoby mieć jeszcze taki sens: prośby do Boga zostają tu odniesione do próśb dzieci do ich ziemskich ojców, które oznaczają to, co chcielibyśmy, aby czynili nam ludzie. Człowiek w życiu jest jednocześnie ojcem (kiedy daje) i synem (kiedy otrzymuje i bierze). Poznaje dobre dary (11!), dając je innym, a w ten sposób wie, jak i o co ma modlić się do Ojca w niebiosach jako dziecko.