14 kwietnia – konsekracja

J 6,44-51
Przekład: 

44 Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go Ojciec, który Mnie posłał, nie przyciągnie; i Ja podniosę go w ostatnim dniu.

45 Jest napisane w prorokach: „I będą wszyscy pouczeni przez Boga”. Wszystek, który posłuchał od Ojca i nauczył się, przychodzi do Mnie – 46 nie że Ojca zobaczył jest ktoś oprócz Tego, Który Jest od Boga: Ten zobaczył jest Ojca.

47 Amen, amen mówię wam: wierzący {we Mnie} ma życie wieczne.

48 Ja Jestem chleb życia.

49 Ojcowie wasi zjedli w pustyni mannę i umarli.

50 To jest chleb z nieba zstępujący, tak aby kto z Niego zjadł i nie umarł.

51 Ja Jestem chleb żyjący, który z nieba zstąpił. Jeżeli kto zje z tego chleba, będzie żył na wiek; i chleb zaś, który Ja dam, [to] Ciało Moje jest za życie świata.

Uwagi: 

44 „Przyciągnie” (elkyse) – czasownik oznacza również wyciąganie sieci z rybami, a także zaciągnięcie kogoś siłą przed sąd.

„Podniosę” – prawie dosłowne powtórzene wersetu J 6,40 – zob. komentarz do wczorajszej Ewangelii.

45 Jest to Parafraza Iz 54,13, gdzie mowa o synach Niebieskiej Jerozolimy.

„Pouczeni” (didaktoi) – również „zdolni do bycia pouczanymi”.

46 Por. J 1,18!! „Który Jest” (ho on) – druga część Imienia Bożego z Wj 3,14, a zarazem dosłowne nawiązanie do ostatniego wersetu Janowego Prologu.

„Zobaczył jest” (heoraken) – również dosłowne nawiązanie do J 1,18.

47 {We Mnie} – słowa w nawiasie klamrowym nie wystepują we wszystkich rekopisach.

48 Całość tego wersetu jets dosłownym powtórzeniem J 6,35. Ponadto słowa „Ja Jestem chleb żyjący” (ho artos ho dzon) wystepują w J 6,41 oraz J 6,51.

48 i 51 „Ja Jestem” (ego eimi) – pierwsza część Imienia Bożego w Wj 3,14.

50 „Tak aby” (hina) – spójnik tutaj prawdopodobnie w znaczeniu celowo-skutkowym, znaczy więc jednocześnie „tak, aby...” oraz „tak, że...”. Stąd – próbująca odzwierciedlić składnię oryginału – duża niezręczność i formalna niepoprawność polskiego przekładu…

„Kto” (tis) – można też przełożyć jako „ktokolwiek”.