czwartek XXX tygodnia w ciągu roku – pełnia zdrowia

Łk 13,31-35
Przekład: 

31 W tej godzinie podeszli niektórzy faryzeusze, mówiąc Mu:

„Wyjdź i wyruszaj stąd, gdyż Herod chce Ciebie zabić!”

32 I powiedział im:

„Wyszedłszy, powiedzcie lisowi temu: Oto wyrzucam demony i uleczenia spełniam dzisiaj i jutro, i trzeciego [dnia] będę spełniony. 33 Więcej: trzeba mi dzisiaj i jutro, i [tego dnia, który] ma nadejść, wyruszać, gdyż nie jest przyjęte, by prorok został zgładzony poza Jeruzalem.

34 Jeruzalem, Jeruzalem, zabijająca proroków i kamienująca posłanych do niej! Ileż razy chciałem współzgromadzić dzieci twoje jak ptak pisklęta w gnieździe pod skrzydłami i nie zechcieliście?

35 Oto opuszczany wam jest wasz dom. Mówię zaś wam, że nie zobaczycie mnie, aż przyjdzie, gdy powiecie: Błogosławiony przychodzący w Imię Pańskie!”

Uwagi: 

32 „Spełniam uleczenia” (iaseis apotelo) oraz „będę spełniony” (teleioumai) – czasowniki te łączy grecki źródłosłów, słowo telos – „koniec”, „spełnienie” „wydoskonalenie”.

33 „Nie jest przyjęte” (ouk endechetai) – „nie jest akceptowane”, „nie jest wiarygodne”, „nie jest możliwe”.