czwartek XI tygodnia w ciągu roku

Mt 6,7-15
Przekład: 

7 Modląc się nie bełkoczcie jak poganie, wydaje im się bowiem, że w wielomówstwie swoim wysłuchani będą.

8 Nie upodobnijcie się więc do nich, wie bowiem Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przed tym, że wy Go poprosicie.

9 Tak zaś módlcie się wy:

Ojcze nasz, któryś w niebiosach, niech się święci Imię Twoje.

10 Niech przyjdzie Królestwo Twoje, niech stanie się wola Twoja, jak w niebie tak i na ziemi.

11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.

12 I odpuść nam długi nasze, jak i my odpuściliśmy dłużnikom naszym.

13 I nie wprowadzaj nas w próbę, ale uwolnij nas od złego.

14 Jeżeli bowiem odpuścicie ludziom ich wykroczenia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski.

15 Jeżeli zaś nie odpuścicie ludziom, to i Ojciec wasz nie odpuści wykroczeń waszych.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia wtorku I tygodnia Wielkiego Postu.