czwartek XXIX tygodnia w ciągu roku

Łk 13,49-53
Przekład: 

49 Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i ileż chcę, by został już rozpalony!

50 Zanurzeniem zaś mam być zanurzony i jakże jestem uciśniony, aż się spełni!

51 Zdaje się wam, że pokój stałem się przydać na ziemi? Nie, mówię wam, ale rozdział!

52 Będzie bowiem od teraz pięciu w jednym domu rozdzielonych, trzech przeciw dwóm i dwóch przeciw trzem.

53 Rozdzielą się ojciec przeciw synowi i syn przeciw ojcu, matka przeciw córce i córka przeciw matce, teściowa przeciw synowej swojej i synowa przeciw teściowej.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już przełożone i skomentowane jako Ewangelia XX niedzieli w ciągu roku C.