Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa roku B

Mk 14,12-16. 22-26
Przekład: 

12 I pierwszego dnia Przaśników, kiedy to Paschę święcili, mówią Mu uczniowie Jego:

„Gdzie chcesz, odszedłszy niech przygotujemy, abyś zjadł Paschę!”

13 I posyła dwóch z uczniów swoich, i mówi im:

„Wyruszcie do miasta i napotka wam człowiek naczynie wody dzierżący, dołączcie jemu do drogi!

14 I dokądkolwiek wszedłby, powiedzcie władcy domu, że nauczyciel mówi: Gdzie jest schronienie moje, gdzie Paschę zjem z uczniami moimi?

15 I on wam pokaże piętro duże, zasłane, gotowe, i tam nam przygotujecie”.

16 I wyszli uczniowie, i poszli do miasta, i znaleźli wedle jako powiedział im, i przygotowali Paschę.

22 I skoro zjedli, wziąwszy chleb, pobłogosławiwszy, połamał i dał im, i powiedział:

„Weźcie, to jest Ciało moje!”

23 I wziąwszy kielich, podziękowawszy, dał im. I wypili z niego wszyscy.

24 I powiedział im:

„To jest krew moja przymierza, co wylana została jest za wielu. 25 Amen mówię wam, że już nie wypiję z potomstwa winorośli aż do dnia owego, gdy wypiję je nowe, w Królestwie Boga!”

26 I zaśpiewawszy hymn wyszli na Górę Oliwek.