III niedziela w ciągu roku A

Mk 4,12-23
Przekład: 

12 Usłyszawszy zaś, że Jan został wydany, oddalił się do Galilei.

13 I pozostawiwszy Nazaret, przyszedłszy, zamieszkał w nadmorskim Kafarnaum, w granicach Zabulona i Neftalego, 14 aby wypełniło się to, co powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego:

15 „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morza, za Jordanem Galilea narodów.

16 Lud siedzący w ciemności światło wielkie zobaczył i siedzącym w krainie i cieniu śmierci, światło im wzeszło”.

17 Odtąd począł Jezus rozgłaszać i mówić:

„Nawracajcie się, przybliżyło się jest bowiem Królestwo Niebios”.

18 Stąpając wzdłuż Morza Tyberiadzkiego zobaczył dwóch braci: Szymona mówionego Piotrem i Andrzeja, jego brata, rzucających pułapkę rybacką do morza, byli bowiem rybakami.

19 I mówi im:

„Tutaj za mną i uczynię was rybaków ludzi".

20 Ci zaś po prostu, opuściwszy sieci, dołączyli do Jego drogi.

21 I postąpiwszy stamtąd zobaczył innych dwóch braci: Jakuba Zebedeuszowego i Jana brata jego, w łodzi, z ojcem ich Zebedeuszem, szykujących sieci swoje.

I zawołał ich.

22 Ci zaś wprost, opuściwszy łódź i ojca swojego, dołączyli do Jego drogi.

23 I przemierzał całą Galileę, nauczając w ich synagogach i rozgłaszając Ewangelię Królestwa, i lecząc w ludzie wszystką chorobę i wszystką słabość.

Uwagi: 

Wersety 12-17 oraz 23 zostały już skomentowane jako Ewangelia z dna 7 stycznia, natomiast wersety 18-22 jako Ewangelia Święta Świętego Andrzeja Apostoła.