V niedziela w ciągu roku A

Mt 5,13-16
Przekład: 

13 Wy jesteście sól ziemi. Jeżeli zaś sól zgłupieje, w czym zasolona będzie? Na nic nie ma siły, jeżeli nie [na to], aby rzucona na zewnątrz podeptana była przez ludzi.

14 Wy jesteście światło świata. Nie może miasto zostać ukryte, na górze [będąc] położone.

15 Ani nie zapalają świeczki i nie stawiają jej pod korcem, ale na świeczniku, i świeci wszystkim w domostwie.

16 Tak niech świeci światło wasze przed ludźmi, aby zobaczyli wasze piękne dzieła i wysławili Ojca waszego w niebiosach.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia wtorku X tygodnia w ciągu roku.