VI Niedziela Wielkanocna roku A – jeszcze mało

J 14, 15-21
Przekład: 

15 Jeżeli mnie miłujecie, przykazania moje baczyć będziecie.

16 I ja poproszę Ojca, i innego Parakleta da wam, aby z wami był na wiek, 17 Ducha Prawdy, którego świat nie może wziąć, skoro nie ogląda Go ani nie poznaje. Wy poznajecie Go, skoro przy was mieszka i w was będzie.

18 Nie zostawiam was sierot, przychodzę do was!

19 Jeszcze mało i świat mnie już nie ogląda, wy zaś oglądacie mnie, skoro ja żyję i wy będziecie żyli.

20 W owym dniu poznacie wy, że ja w Ojcu moim i wy we mnie, i ja w was.

21 Mający przykazania moje i baczący je, ów jest mnie miłującym. Miłujący mnie umiłowany będzie przez Ojca mojego i ja umiłuję go, i samego siebie jemu ujawnię.

Uwagi: 

15 i 21 „Baczyć” (tereo) - zob. komentarz do J 15,10.

16 „Parakleta” (parakleton) - zob. komentarz do J 14,26.

18 „Sierot” (orfanous) - osamotnionych i pozbawionych zwłaszcza zmarłego ojca, ale także towarzyszy bądź nawet dzieci.

„Przychodzę” (erchomai) - zob. np. komentarz do Mt 17,11-12.

19 „Mało” (mikron) - przekład dosłowny, ale prawdopodobnie jest tutaj idiomatyczna elipsa i w domyśle słowo „czas” (chronos), więc można je też dopisać i przełożyć: „mało [czasu]”.