Święto Przemienienia Pańskiego roku A

Mt 17,1-9
Przekład: 

1 I po dniach sześciu przyjmuje Jezus Piotra i Jakuba, i Jana brata jego, i wprowadza ich na górę wysoką na osobności.

2 I został przemieniony przed nimi, i zajaśniała twarz Jego jak Słońce, ubrania zaś Jego stały się jasne jak światło.

3 I oto ujrzany został im Mojżesz i Eliasz, współrozmawiający z Nim.

4 Rozsądziwszy zaś, Piotr powiedział Jezusowi: „Panie, pięknie jest nam tutaj być: jeżeli chcesz, uczynię tutaj trzy przybytki – Tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden”.

5 Kiedy jeszcze przemawiał, oto chmura świetlista ocieniła ich, i oto głos z chmury mówiący: „Ten jest Syn mój umiłowany, w którym się upodobałem. Słuchajcie Go!”

6 I usłyszawszy uczniowie upadli na twarz swoją, i przestraszyli się wielce.

7 I podszedł Jezus, i dotknąwszy ich powiedział: „Podnieście się i nie bójcie się!”

8 Wzniósłszy zaś oczy swoje nikogo nie zobaczyli prócz Niego, Samego Jezusa.

9 I kiedy zstępowali z góry, przykazał im Jezus mówiąc: „Nikomu nie powiedzcie widzenia, aż gdy Syn Człoweczy z martwych podniesiony zostanie!”

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia II Niedzieli Wielkiego Postu roku A.