poniedziałek XIX tygodnia w ciągu roku – cele ceł

Mt 17,22-27
Przekład: 

22 Skoro zaś zbierali się wokół w Galilei, powiedział im Jezus:

„Ma być Syn Człowieczy wydany w ręce ludzi 23 i zabiją Go, i trzeciego dnia zostanie zbudzony”.

I zasmucili się gwałtownie.

24 Skoro zaś przyszli do Kafarnaum, podeszli przyjmujący dwudrachmę do Piotra i powiedzieli:

„Nauczyciel wasz nie uiszcza dwudrachmy?”

25 Mówi:

„Owszem, tak!”

I skoro wszedł do domostwa, uprzedził go Jezus, mówiąc:

„Co ci się wydaje, Szymonie, królowie ziemi od których przyjmują cła czy też czynsz? Od synów swoich własnych czy od cudzych?”

26 Skoro zaś powiedział, że: „od cudzych”, rzekł mu Jezus:

„Zatem wolniż są ci synowie!

27 Abyśmy zaś ich nie podcinali, poszedłszy w morze rzuć sieć i weź pierwszą wychodzącą rybę, i otwarłszy usta jej znajdziesz statera. Wziąwszy go, daj im za mnie i za siebie”.

Uwagi: 

22 „Zbierali się wokół” (systrefomenon) – dosłownie „skręcali się w kulę albo w krąg”. Kula jest klasycznym geometrycznym symbolem doskonałości, a Galilea to również miejsce spotkania uczniów z Jezusem po Jego zmartwychwstaniu (Mt 28,7.10).

23 „Gwałtownie” (sfodra) – również „bardzo”, „mocno”, „wielce”.

24 „Dwudrachma” (didrachma) – podatek pobierany na rzecz świątyni jerozolimskiej.

„Uiszcza” (telei) – „spełnia”, „wykonuje”.

25 „Cła” (tele, l.p. telos) – podstawowe znaczenie to „cel”, „zakończenie”, „koniec”, „spełnienie”, przeciwieństwo „początku” (arche). Wyraz powiązany rdzeniem z wyżej skomentowanym czasownikiem teleo.

„Czynsz” (kenson) – łac. census, skąd polski „cenzus majątkowy” oraz „cenzor”. W rzymskm systemie podatkowym jest to spis mieszkańców zobowiązanych do daniny na rzecz cesarza, a także sama danina, przepisana na podstawie tego spisu (por. Łk 2,1nn!)

27 „Podcinali” (skandalisomen) – „podkładali przeszkodę, o którą oni się potkną”, „zastawiali pułapkę”; zazwyczaj tłumaczy się na polski „gorszyli”.