XXX niedziela w ciągu roku A

Mt 22,34-40
Przekład: 

34 Faryzeusze zaś usłyszawszy, że uciszył saduceuszy, zebrali się na to samo [miejsce].

35 I wypytał jeden z nich, prawnik, próbując Go:

36 „Nauczycielu, które przykazanie wielkie w prawie?”

37 On zaś mu rzekł:

Będziesz miłował Pana Boga swojego w całym sercu swoim i w całej duszy swojej, i w całym umyśle swoim.

38 To jest wielkie i pierwsze przykazanie.

39 Drugie zaś jemu podobne:

Będziesz miłował bliźniego swego jak samego siebie.

40 W tych dwóch przykazaniach zawieszone jest całe prawo i prorocy.

Uwagi: 

Dzisiejcze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia Piątku XX tygodnia w ciągu roku.