Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata roku A

Mt 25,31-46
Przekład: 

31 Kiedy zaś przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie chwały swojej.

32 I zostaną sprowadzone przed Niego wszystkie narody, i oddzieli ich od siebie nawzajem jak pasterz oddziela owce od kozłów.

33 I postawi owce po prawicy swojej, kozły zaś po lewicy.

34 Wtedy powie Król tym po prawicy swojej:

„Chodźcie, błogosławieni Ojca Mojego, odziedziczcie przygotowane wam Królestwo od ugruntowania świata.

35 Zgłodniałem bowiem i daliście mi jeść, łaknąłem i napoiliście mnie, obcy byłem i sprowadziliście mnie, 36 nagi i przyoblekliście mnie, zachorowałem i odwiedziliście mnie, w więzieniu byłem i przyszliście do mnie”.

37 Wtedy odpowiedzą Mu sprawiedliwi mówiąc:

„Panie, kiedy Cię zobaczyliśmy głodnego i nakarmiliśmy albo spragnionego i napoiliśmy?

38 Kiedy zaś Cię zobaczyliśmy obcego i sprowadziliśmy albo nagiego i przyoblekliśmy?

39 Kiedy zaś zobaczyliśmy Cię chorującego albo w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”

40 I rozsądziwszy, Król powie im:

„Amen mówię wam: ile uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście”.

41 Wtedy powie i tym po lewicy:

„Idźcie ode Mnie przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

42 Zgłodniałem bowiem i nie daliście mi jeść, łaknąłem i nie napoiliście mnie, 43 obcy byłem i nie sprowadziliście mnie, nagi i nie przyoblekliście mnie, chorowałem i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie”.

44 Wtedy odpowiedzą Mu oni, mówiąc:

„Panie, kiedy Cię zobaczyliśmy głodnego albo spragnionego, albo obcego, albo nagiego, albo chorego, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Tobie?”

45 Wtedy odpowie im, mówiąc:

„Amen mówię wam: ile nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście”.

46 I odejdą ci na karę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia poniedziałku I tygodnia Wielkiego Postu.