III niedziela w ciągu roku B

Mk 1,14-20
Przekład: 

14 Po wydaniu zaś Jana przyszedł Jezus do Galilei, rozgłaszając Ewangelię Boga 15 i mówiąc że:

„Wypełnił się jest czas i że przybliżyło się jest Królestwo Boga. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”

16 I ciągnąc wzdłuż Morza Galilejskiego, zobaczył Szymona i Andrzeja, brata Szymona, zarzucających [sieć rybacką] do morza, byli bowiem rybakami.

17 I powiedział im Jezus:

„Tutaj za Mną i uczynię, że staniecie się rybakami ludzi!”

18 I zaraz zostawiwszy sieci, dołączyli do Jego drogi.

19 I postąpiwszy trochę, zobaczył Jakuba Zebedeuszowego i Jana brata jego, i ich w łodzi szykujących sieci.

20 I zaraz zawołał ich. i odpuściwszy ojca swego Zebedeusza w łodzi z najemnikami, odeszli za Nim.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia poniedziałku I tygodnia w ciągu roku.