IX niedziela w ciągu roku B

Mk 2,23-3,6
Przekład: 

22,23 I stało się, że przechodził On w szabat przez uprawy, i uczniowie Jego poczęli czynić drogę, zrywając kłosy.

24 I faryzeusze mówili Mu:

„Patrz! Cóż czynią w szabat, czego nie wolno?”

25 I mówi im:

„Nigdy nie odczytaliście, co uczynił Dawid, kiedy potrzebował i zgłodniał on i ci, [co byli] z nim? 26 Jak wszedł do Domu Bożego za arcykapłana Abiatara i zjadł chleby pokładne, których nie wolno zjeść [nikomu], prócz kapłanów, i dał i tym, [którzy] z nim byli?”

27 I mówił im:

„Szabat dla człowieka stał się, a nie człowiek dla szabatu, 28 tak że Panem jest Syn Człowieka i szabatu”.

3,1 I wszedł znowu do synagogi, i był tam człowiek mający uschłą rękę.

2 I pilnowali Go, czy w szabat go uzdrowi, aby Go oskarżyć.

I mówi człowiekowi suchą rękę mającemu:

„Wstań na środek!”

4 I mówi im:

„Można w szabat dobro uczynić czy czynić zło? Duszę wybawić czy zabić?”

Oni zaś milczeli.

5 I spojrzawszy wokoło na nich z gniewem, zasmucony zatwardziałością ich serca, mówi człowiekowi:

„Wyciągnij rękę!”

I wyciągnął, i przywrócona została ręka jego.

6 I wyszedłszy, faryzeusze zaraz z herodianami naradę uczynili przeciw Niemu, jak Go zgładzić.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelie wtorku oraz środy II tygodnia w ciagu roku.