XI niedziela w ciągu roku B

Mk 4,26-34
Przekład: 

26 I mówił:

„Tak jest Królestwo Boga, jak gdyby człowiek rzucił zasiew w ziemię.

27 I będzie spał, i budził się nocą i dniem, i ziarno będzie kiełkować i rosnąć, tak że on nie wie.

28 Samoczynnie ziemia niesie owoc: najpierw trawę, potem kłos, potem pełne ziarno w kłosie.

29 Kiedy zaś wyda owoc, zaraz posyła sierp, ponieważ nastało jest żniwo”.

30 I mówił:

„Jak upodobnimy Królestwo Boga lub w jakim przykładzie je wyłożymy? 31 Jak nasionko gorczycy, które, kiedy posiane zostanie na ziemię, mniejszym jest od wszystkich nasion na ziemi, 32 i kiedy zostanie posiane, wstępuje i staje się większe od wszystkich jarzyn i czyni wielkie gałęzie, tak że mogą w jego cieniu ptaki nieba przybytek uwić”.

33 I takimi przykładami wieloma mówił [On] im Logos wedle [tego], jako mogli słuchać.

34 Poza zaś przykładem nie mówił im, na osobności zaś własnym uczniom wszystko rozwiązywał.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia piątku III tygodnia w ciągu roku.