XIV niedziela w ciągu roku B

Mk 6,1-6
Przekład: 

1 I wyszedł stamtąd, i przychodzi do ojczyzny swojej, i dołączają Mu Jego drogą uczniowie Jego.

2 I skoro stał się szabat, począł nauczać w zgromadzeniu. I wielu słuchających uderzonych było, mówiących:

„Skąd Jemu te [rzeczy] i jakaż mądrość dana Jemu została?! I moce takie, które stają się przez Jego ręce?

3 Czyż nie jest Tenże cieślą, synem Maryi i bratem Jakuba i Józefa, i Judy, i Szymona? Czyż nie są siostry Jego stąd, z nami?”

I potykali się w Nim.

4 I mówił im Jezus że:

„Nie jest prorok [nigdzie] bez czci, prócz tego że w swojej ojczyźnie, wśród krewnych swoich i w domostwie swoim!”

5 I nie mógł uczynić tam ani jednej mocy, prócz tego że kilku chorym, nałożywszy ręce, usłużył.

6 I zadziwiał się przez ich niewiarę, i obchodził osady okoliczne nauczając.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia środy IV tygodnia w ciągu roku.