XIX niedziela w ciągu roku B

J 6,41-51
Przekład: 

41 Szemrali więc Żydzi o Nim, że powiedział:

Ja Jestem chleb, co zstąpił z nieba.

42 I mówili:

„Czyż tenże nie jest syn Józefa, którego my wiemy ojca i matkę? Jak teraz mówi, że z nieba jest zstąpił?!”

43 Rozsądził Jezus o powiedział im:

„Nie szemrajcie ze sobą nawzajem!

44 Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go Ojciec, który mnie posłał, nie przyciągnie; i ja podniosę go w ostatnim dniu.

45 Napisane zostało jest w prorokach: I będą wszyscy pouczeni przez Boga. Wszystek, który posłuchał od Ojca i nauczył się, przychodzi do mnie.

46 Nie że Ojca zobaczył jest ktoś oprócz Tego, Który Jest od Boga: Ten zobaczył jest Ojca.

47 Amen, amen mówię wam: Wierzący we mnie ma życie wieczne.

48 Ja Jestem chleb życia.

49 Ojcowie wasi zjedli w pustyni mannę i umarli.

50 To jest chleb z nieba zstępujący, tak że ktokolwiek z niego zjadłby i nie umrze.

51 Ja Jestem chleb żyjący, który z nieba zstąpił.

Jeżeli kto zje z tego chleba, będzie żył na wiek; i chleb zaś, który ja dam, ciało moje jest dla życia świata”.

Uwagi: 

Wersety 44-51 zostały już skomentowane jako Ewangelia czwartku III tygodnia Okresu Wielkanocnego.