XX niedziela w ciągu roku B

J 6.51-58
Przekład: 

51 „Ja Jestem chleb żyjący, który z nieba zstąpił.

Jeżeli kto zje z tego chleba, będzie żył na wiek; i chleb zaś, który ja dam, ciało moje jest dla życia świata”.

52 Walczyli więc ze sobą wzajemnie Żydzi mówiąc:

„Jak może ten nam dać zjeść ciało swoje?”

53 Powiedział więc im Jezus:

„Amen, amen mówię wam: jeżeli nie zjecie ciała Syna Człowieczego i nie wypijecie Jego krwi, nie macie w sobie życia!

54 Jedzący moje ciało i pijący moją krew ma życie wieczne i ja podniosę go w ostatnim dniu.

55 Ciało bowiem moje prawdziwy jest posiłek i krew moja prawdziwy jest napój.

56 Jedzący moje ciało i pijący moją krew we mnie mieszka i ja w nim.

57 Tak jak posłał mnie żyjący Ojciec, i ja żyję przez Ojca, tak i jedzący mnie, i on, będzie żył przeze mnie.

58 Ten jest chleb, który z nieba zstąpił, nie tak jak zjedli ojcowie i umarli; jedzący ten chleb będzie żył na wiek”.

Uwagi: 

Werset 51 został już skomentowany w czwartek III tygodnia Okresu Wielkanocnego, natomiast wersety 52-58 w piątek III tygodnia Okresu Wielkanocnego.