XXVI niedziela w ciągu roku B

Mk 9,38-43.45.47-48
Przekład: 

38 Rzekł Jemu Jan:

„Nauczycielu, zobaczyliśmy kogoś w Imię Twoje wyrzucającego demony i powstrzymywaliśmy go, bo nie dołączał do naszej drogi”.

39 Jezus zaś powiedział:

„Nie powstrzymujcie go. Ani jeden bowiem nie jest, kto uczyni moc w imię moje i będzie mógł mi szybko złorzeczyć.

40 Kto bowiem nie jest przeciw nam, za nami jest.

41 Ktokolwiek bowiem napoiłby was kielichem wody w imię, że Chrystusa jesteście, amen mówię wam, że nie zgubi zapłaty swojej.

42 I ktokolwiek zastawi pułapkę na jednego z tych małych wierzących we mnie, piękniej jest mu, jeżeli nałożony zostanie kamień ośli wokół karku jego i wrzucony zostanie w morze.

43 I jeżeli zastawiałaby na ciebie pułapkę ręka twoja, odetnij ją, piękniej jest ci bowiem kaleką wejść do życia niż dwiema rękami wejść w gehennę, w niegasnący ogień.

45 I jeżeli stopa twoja zastawiałaby na ciebie pułapkę, odetnij ją, piękniej jest ci bowiem wejść do życia chromym niż dwie nogi mając wrzuconym zostać w gehennę.

47 I jeżeli oko twoje zastawiałoby na ciebie pułapkę, wyrzuć je, piękniej jest ci bowiem jednookim wejść do Królestwa Bożego niż dwoje oczu mając wrzuconym zostać w gehennę, 48 gdzie robak ich nie kona i ogień nie gaśnie”.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelie środy oraz czwartku VII tygodnia w ciągu roku B.