sobota XIII tygodnia w ciągu roku – post i karnawał

Mt 9,14-17

Wtedy podchodzą...

Święto Świętego Tomasza Apostoła – raz dwa dwanaście

J 20,24-29

Tomasz zaś, jeden z dwunastu...

czwartek XIII tygodnia w ciągu roku – żądza i władza

Mt 9,1-8

I wstąpiwszy do łodzi...

wtorek XIII tygodnia w ciągu roku – trzęsienie morza

Mt 8,23-27

I kiedy wstąpił do łodzi...

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Mt 16,13-19

Przyszedłszy zaś Jezus...

XIII niedziela w ciągu roku A – krew i woda

Mt 8,37-42

Kochający ojca lub matkę...

sobota XII tygodnia w ciągu roku – sługa sług pogan

Mt 8,5-17

Skoro zaś wszedł On do Kafarnaum...

piątek XII tygodnia w ciągu roku

Mt 8,1-4

Skoro zaś zstapił On z góry...

czwartek XII tygodnia w ciągu roku – poeci Logosu

Mt 7,21-29

Nie każdy...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS