Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – bicie drobnej monety

J 2,13-22

I bliska była Pascha Żydowska...

czwartek XXXI tygodnia w ciągu roku

Łk 15,1-10

Przybliżali się zaś...

środa XXXI tygodnia w ciągu roku

Łk 14, 25-33

Współpodróżowały zaś z Nim tłumy liczne...

wtorek XXXI tygodnia w ciągu roku – zawołani i woły

Łk 14,15-24

Usłyszawszy zaś...

XXXI Niedziela w ciągu roku B – składnia

Mk 12,28-34

I podszedłszy jeden...

sobota XXX tygodnia w ciągu roku

Łk 14,1.7-14

I stało się...

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

J 11,32-45 lub J 14,1-6

Maria więc...

Uroczystość Wszystkich Świętych

Mt 5,1-12

Zobaczywszy zaś tłumy, wstąpił na górę...

środa XXX tygodnia w ciągu roku

Łk 13,22-30

I podróżował...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS