czwartek XXV tygodnia w ciągu roku – szukanie zguby?

Łk 9,7-9

Usłyszał zaś Herod tetrarcha...

środa XXV tygodnia w ciągu roku – mocna władza

Łk 9,1-6

Zwoławszy zaś dwunastu...

wtorek XXV tygodnia w ciągu roku – bliscy krewni

Łk 8,19-21

Przystali zaś do Niego...

Święto Świętego Mateusza Apostoła – zaproszenie

Mt 9,9-13

I przechodząc Jezus stamtąd...

XXV niedziela w ciągu roku A

Mt 20,1-16

Podobne jest bowiem Królestwo Niebios...

sobota XXIV tygodnia w ciągu roku – logos, dobro i piękno

Łk 8,4-15

Skoro zaś schodził się tłum liczny...

Święto Świętego Stanisława Kostki

Łk 2,41-52

I podróżowali rodzice Jego...

czwartek XXIV tygodnia w ciągu roku – dar łez

Łk 7,36-50

Zapytał zaś Go ktoś...

środa XXIV tygodnia w ciągu roku – mądre dzieci

Łk 7,31-35

Komu więc upodobnię...

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

J 19,25-27 albo Łk 2,33-35

Stały zaś były przy krzyżu...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS