15 marca – Mowa Ojca

J 8,21-30

Powiedział zaś im znowu...

14 marca – wspólny skarbiec

J 8,12-20

Znowu więc przemówił im Jezus...

V Niedziela Wielkiego Postu – media vita

J 8,1-11

Jezus zaś poszedł na Górę Oliwną...

12 marca – schizma

J 7,40-53

Z tłumu więc posłyszawszy te mowy mówili...

11 marca – parezja

J 7,1-2.10.25-30

I po tych [sprawach] chodził Jezus w Galilei...

10 marca – Logos, pisma i Prologos

J 5, 31-47

Jeżeli ja świadczyłbym o samym sobie...

9 marca – dziwna mowa

J 5,17-30

Jezus zaś odpowiedział im...

8 marca

J 5,1-3.5-16

Potem było święto żydowskie...

7 marca – królewski człowiek i ojciec

J 4,43-54

Po dwóch zaś dniach wyszedł stamtąd do Galilei...

IV Niedziela Wielkiego Postu

Łk 15,1-3; 11-32

Przybliżali się zaś do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS